WAT IS LOOT      
  Tennistalent gaat naar de middelbare school
Wanneer een tennistalent naar de middelbare school gaat, ontstaat er een probleem. Op de middelbare school moet hij of zij veel huiswerk maken en is de dag zo vol dat het bijzonder moeilijk is om nog voldoende tijd voor de tennissport te vinden.


Stichting LOOT
Om hier iets aan te doen is er in 1991 de stichting LOOT (afkorting voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) opgericht door scholen uit het voortgezet onderwijs. Het doel was topsport en school naast elkaar mogelijk te maken. Inmiddels doen er (medio 2015) 30 scholen mee. Deze scholen mogen zich Topsport Talent School noemen. De stichting LOOT werkt samen met NOC*NSF (voor wie in aanmerking komt voor een LOOT-status) en het ministerie OCW (voor het mogen afwijken van bepaalde regels, zoals de 1040 uren norm).


LOOT-faciliteiten op een Topsport Talent School
Scholieren met een zogenaamde LOOT-status krijgen op de Topsport Talent School faciliteiten om hun sport op een topniveau te beoefenen. Deze faciliteiten zijn:
- bepaalde vakken niet hoeven volgen, bijvoorbeeld gymnastiek
- tennisles mogen volgen tijdens schooluren (deze lessen worden dan wel gemist)
- uitstel of vermindering van huiswerk
- hulp bij het wegwerken van achterstanden die door trainen of wedstrijden zijn veroorzaakt
- gespreid examen over twee schooljaren
- vrij mogen nemen bij toernooien
- begeleiding door een LOOT-begeleider van de school
- aparte ruimtes voor huiswerk maken
- grotere bergruimte (waardoor de sportspullen ook mee kunnen naar school)