AFLEIDINGEN      
  Welke afleidingen zijn er
Voor het goed spelen moet de tennisser zich richten op zijn of haar (tennis-)taak. Er zijn echter veel dingen waardoor de tennisser afgeleid raakt:
- door iets wat los staat van tennis
- door iets wat met de sport zelf te maken heeft
- door iets wat normaal wel lukt, maar nu niet
- door te denken aan winnen of verliezen in plaats van aan het spel zelf
- door te denken aan de consequenties van winnen of verliezen
- door te denken 'wat doe ik hier nog'

Iets wat los staat van tennis
Soms is er maar weinig aan te doen, zoals het moeten tennissen vlak na een sterfgeval. Veelal komt het door slechte voorbereiding, zoals bijna te laat komen. Zorg dan liever dat je altijd ruim op tijd bent.

Iets dat met de sport zelf te maken heeft
Wat erg kan afleiden is het niet of verkeerd worden begeleid door een trainer. Ook tegenstanders kunnen via irritaties proberen je af te leiden. Bijvoorbeeld door te treuzelen, expres ballen uit te geven die midden op de baan komen, door te schreeuwen, enzovoort. Scheidrechters kunnen ook afleiden. Zo zijn er gevallen bekend waarbij een scheidsrechter niet zat op te letten en dan bij discussie maar een punt liet overspelen. Toeschouwers kunnen ook bijhoorlijk afleiden, vooral bij jonge spelers die gemakkelijk van hun stuk te brengen zijn. Ouders van de tegenstander maken daar nogal eens gebruik van (soms zonder er zelf bewust van te zijn, maar hun gedrag is vaak wel bekend bij andere ouders). Soms is de speler bang voor wat anderen vinden van zijn of haar slechte spel. Ook het weer, een slechte bespanning, te vermoeid zijn, kunnen afleiden.

Iets wat normaal wel lukt, maar nu niet
Een speler kan van zijn of haar stuk raken als er dingen zijn die normaal altijd lukken, maar nu even niet. Het favoriet zijn, kan soms leiden tot angst voor het niet presteren. Omgekeerd kan een speler die op papier gemakkelijk te verslaan leek, nu ineens wel goed blijken te spelen, waardoor je denkt dat er dingen hadden moeten lukken, terwijl ze nu mis gaan.

Te denken aan winnen of verliezen in plaats van aan het spel zelf
Soms zit de speler te veel te denken aan hoe de wedstrijd zal gaan verlopen. Hierdoor is het mogelijk dat je vergeet wat nodig is voor het volgende punt.

Te denken aan de consequenties van winnen of verliezen
Het winnen is soms zo belangrijk dat dit afleidt van wat echt belangrijk is, namelijk heel goed spelen. Als je weet, dat wanneer je deze wedstrijd verliest, je niet meer in aanmerking komt voor bijvoorbeeld het volgende ranglijsttoernooi, dan kan dit enorm afleiden, waardoor je juist slecht presteert.

Te denken 'wat doe ik hier nog'
Wanneer een speler te ver afgeleid wordt, kan de de speler zich gaan afvragen 'wat doe ik hier nog'. Het moge duidelijk zijn dat dit funest is voor het uitvoeren van de eigelijk tennistaak.