TOPSPORT TALENT SCHOLEN, HOE GAAN DIE TE WERK      
  Wat biedt de Topsport Talent School
Er zijn (medio 2015) 30 Topsport Talent Scholen (een school met LOOT-faciliteiten). Dit kan maximaal uitgroeien tot 35 scholen. Een Topsport Talent School biedt leerlingen met de LOOT-status de LOOT-faciliteiten. De school financiert die faciliteiten grotendeels zelf. Van de ouders van de LOOT-leerlingen wordt een kleine bijdrage (klein in verhouding tot de kosten) gevraagd.


Niet alleen voor tennissers
De school heeft maar ten dele met tennissers te maken. Daarnaast zijn er voetballers, basketballers enzovoort. De LOOT-leerlingen vormen een visitekaartje voor de school.


Wat doet de Topsport Talent School
Het is voor de school een hele zorg. Er moet met de tennisschool waar de leerling (althans bij tennissers) zijn of haar tennisles volgt, continu overleg gepleegd worden. Zo houdt men in de gaten of de sport de ontwikkeling op school niet in de weg staat. Ook is er overleg over wat te doen wanneer een LOOT-leerling naar een toernooi gaat en tegelijk een examen moet doen. In sommige gevallen wordt dit examen dan tijdens het toernooi in een ver land door de begeleider afgenomen. Er is een andere spreiding voor het doen van examens voor LOOT-leerlingen.


Leerling verliest de LOOT-status
De school kan te maken krijgen met een LOOT-leerling die niet langer de LOOT-status heeft. Dat geeft hele lastige situaties, zowel voor de LOOT-leerling als voor de school. Voor de planning van de school is het nodig om medio mei aan te geven of de leerling in het volgende schooljaar van de LOOT-faciliteiten gebruik mag maken. Daarvoor is nog niet de lijst voor het volgende seizoen bekend, deze komt immers pas per 1 oktober daarna uit. Het is onduidelijk hoe scholen hiermee om zullen gaan, dan wel moeten gaan. Voor de meeste LOOT-leerlingen is dit geen probleem. Het is alleen een probleem als je net op de grens zit van de top 30 van jouw geboortejaar.