AFKNOPEN LENGTESNAAR      
  De laatste lengtesnaar
Voordat je kunt afknopen, moet je eerst op de juiste manier de laatste lengtesnaar spannen. Deze snaar moet wat strakker gespannen worden dan de eerdere snaren. Dit is nodig omdat bij het leggen van de knoop de snaar wat terugschiet en daardoor op de laatste lengtesnaar minder spanning komt te staan dan op de andere lengtesnaren. Dit compenseren we door de laatste lengtesnaar strakker te spannen. De machine in dit voorbeeld heeft hiervoor een aparte stand: KNT (afkorting van het Engelse woord 'knot' dat knoop betekent).

extra spanning voor snaar voor het leggen van de knoop
Zodra de laatste snaar gespannen is, voeren we de snaar door een tule van een meer naar het midden zittende lengtesnaar. Je zult ontdekken dat het bij de eerste snaar naar het midden toe niet lukt. Dat komt doordat de richting waarin de snaar in deze tule is gespannen het doorvoeren niet toelaat.

doorvoeren voor het maken van een knoop
Hier lukt het wel bij de tweede tule. We voeren de snaar door de tweede tule naar binnen.


De knoop leggen
Er bestaan diverse knopen voor tennissnaren. We geven hier een voorbeeld.
We leggen de knoop door de ingevoerde snaar eerst tweemaal om de al gespannen snaar te wikkelen, dan terug te gaan naar het begin en de snaar tussen de twee snaren door naar beneden te steken.

insteken knoop
De knoop moet met de hand strak worden gezet. Hij moet zo dicht mogelijk bij het blad komen. Zit hij wat te ver, dan kan het knopen mislukken. Pas dus goed op.
Bij het aantrekken moet ook het deel van de snaar aan de buitenkant van het blad strak komen te staan (op de foto zit dit nog los). Controleer of de snaar hierdoor niet een gat voor een dwarssnaar blokkeert. Houd zonodig de snaar met een vinger op een andere posite.
Het straktrekken doe je door de lus die nu in de foto naar boven steekt eerst aan te trekken, al trekkend steeds verder de knoop naar het blad te bewegen, en ten slotte met de andere hand het uiteinde dat bij het begin naar beneden is gestoken, naar beneden te trekken. Controleer of de knoop zo heel dicht tegen het blad komt.

tweede knoop leggen
Het straktrekken van de knoop kan natuurlijk met de hand of met een tang, maar een goed alternatief is het gebruiken van de bespanmachine zelf. Zet daartoe de trekkracht laag, hier is 12,6 kilo gebruikt, maar mijn ervaring is dat 15 à 16 kilo prima kan (voor natuurlijke darmsnaren is dit kritisch, omdat anders de snaar kan breken. Een knoop in een darmsnaar is immers een knik en zo'n knik is minder stevig). Dit levert mooie knopen op.

Is het allemaal goed gegaan, dan zal na het loslaten van de tang, de knoop richting tule gaan en daar heel strak tegenaan liggen. Hierdoor komt de knoop klem te zitten.
Knip tenslotte overtollige snaar af.


Eén of twee knopen
In het voorbeeld hier spannen we het racket als één geheel. Hierdoor ontstaat één knoop voor de lengtesnaren en één knoop voor de breedtesnaren. Je kunt er ook voor kiezen om de lengtesnaren en de breedtesnaren met een apart stuk snaar te spannen. In dat geval moet je ook aan de andere kant van het blad de lengtesnaar afknopen.
De redenen voor apart spannen van lengtesnaren kunnen zijn: een andere soort snaar voor de lengte- en de breedtesnaar gebruiken, en het kiezen voor minder kans op verwarren van de snaar bij het spannen (een kortere snaar heeft minder neiging om in de knoop te raken).En verder . . .
>>> Ga verder met het spannen van de breedtesnaren