METEN BESPANNING      
  Egaliseren spanning op de snaren
Bij het bespannen is de ene snaar vaak net iets strakker gespannen dan de andere. Dit gebeurt zowel bij de lengtesnaren als bij de breedtesnaren. Bij het meten leidt dit soms tot foutmeldingen. Om te begrijpen waardoor dit komt, moet je weten hoe het meetapparaat werkt. Het meetapparaat werkt als volgt: het meetapparaat brengt de snaren aan het trillen, meet de resulterende frequentie en leidt daaruit af hoe strak het racket is bespannen. Vergelijk dit met het in trilling brengen van een snaar van een gitaar. Is de snaar strak gespannen, dan krijg je een hoge toon. Is de snaar relatief zacht gespannen, dan krijg je een lage toon.
Het meetapparaat vangt trillingen op die van het gehele racket afkomstig zijn. Zijn de snaren verschillend gespannen (en dat is heel normaal; dus niet iets om je zorgen over te maken), dan komen er allerlei net iets verschillende frequenties naar het meetapparaat. Resultaat is dat het apparaat de bespanning niet kan meten.

verschillen in spankracht van snaren wegmasseren
Om dit probleem op te lossen gebruiken we een hele eenvoudige handeling. Die handeling is alleen nodig als je de bespanning wilt meten. Wil je dat niet, dan heeft de handeling geen zin.
Wat we doen is: we leggen het racket op de grond en masseren de bespanning heel voorzichting met onze voet (schoen uit!).


Meting uitvoeren
We meten vervolgens de bespanning door het meetinstrument in het midden van het racket te bevestigen.

de spanningsmeter in werking
Tel de snaren precies uit. Aan de achterkant van het meetinstrument zit een haak. Sla die om de snaar in het midden. Haal de handel over. Hierdoor komt het meetinstrument vast te zitten aan het racket.

Druk op het rode knopje en houd het racket stil. Na enige tijd verschijnt de meetwaarde in het scherm. In het voorbeeld meten we 37,5. Deze waarde was ook bedoeld, wat betekent dat we het racket goed hebben bespannen.

De meetwaarde is de kracht in aantal kilo's die nodig is om het midden van het racket 1 cm in te drukken. Verwar dit niet met de spankracht die bij het spannen door de bespanmachine is uitgeoefend op de snaren.En verder . . .
Ga verder met het vernieuwen van de grip