VOORBEREIDEN      
  Benodigdheden
Voor het spannen heb je een aantal dingen nodig.

bespanmachine
Ten eerste heb je een bespanmachine nodig. De machine die we hier gebruiken is de 'Stringway EM 450'. Dat is een hele goede machine die in Nederland wordt gemaakt. De snaar wordt elektrisch gespannen. Dit gebeurt aan de hand van waarden die je in de computer van de machine kunt ingegeven. Kun je je zo'n machine niet veroorloven, dan zijn er ook hele goede (goedkopere) handmachines.

bespanningsmeter
Zijn we klaar met bespannen dan willen we het resultaat kunnen nameten. Daar zijn diverse apparaten voor in de handel. Wij gebruiken hier de 'Stringway Stringlab'. Dit apparaat brengt de snaren in trilling en kan uit de frequentie afleiden hoe strak er is bespannen.

snaarset
Voor het bespannen zelf is een snaar nodig. Je kunt snaren op een rol krijgen (dat is goedkoper), maar hier werken we met een setje. Dat wil zeggen dat je in een zakje ongeveer 12 meter snaar krijgt. Deze lengte is genoeg voor de lengtesnaren (meestal ongeveer 7 meter totaal) en de breedtesnaren (meestal ongeveer 5 meter).

grip
We zullen na het spannen het racket voorzien van een nieuwe grip. Er zijn er vele van op de markt. In deze foto zie je een veel gebruikte.


Verwijderen oude snaar
Verwijder de oude snaar door van binnen naar buiten te knippen, afwisseldend voor de lengte- en breedtesnaren.

uitknippen snaar uit racket

Vastzetten racket in de bespanmachine
Bevestig het racket in de bespanmachine. Draai de moeren goed aan. Forceer ze echter niet. Dat is niet goed voor het racket.

vastzetten racket op bespanmachine

Spankracht instellen
Hier werken we met een elektrische machine. Je kunt de gewenste spankracht ingeven. Hier is voor de lengtesnaren gekozen voor een spankracht van 20,6 kilogram (FL). Voor de breedtesnaren is gekozen voor een spankracht van 21,4 kilogram (FW).

instellen spankracht voor lengte- en breedtesnaar
Deze waarden moet je wel goed berekenen (hier hebben de breedtesnaren een grotere spankracht nodig dan de breedtesnaren, meestal is dat andersom). Er zijn factoren op van invloed als het aantal snaren lengte en het aantal snaren breedte. Daarnaast is de lengte van de lengtesnaren en van de breedtesnaren bepaldend. Ook is er verschil voor de wijze van spelen (kracht of juist spin). Verder is het van belang of het een racket voor een man, een vrouw of een kind betreft. Hiervoor zijn rekentools beschikbaar.
In het scherm is te zien dat 'normaal spannen zonder prestretch' is ingesteld (NOR). Prestretch kan het mooie uit de snaren halen. Beter (dan spannen met prestretch) is het om de machine te laten spannen en dan 12 seconden te wachten voordat je de klem vastzet. In die tijd verdwijnt de rek die je kwijt wilt vanzelf (de zogenaamde 'permanente rek'. Een snaar veert na uitrekken niet geheel terug. Het deel dat de snaar niet terugveert noemen we de 'permanente rek'). Na het uitrekken van een snaar veert de snaar niet geheel terug. Het deel dat niet terugveert willen we bij het spannen al kwijt zien te raken. Door 12 seconden te wachten en lichtjes met de handen te kijken of de snaar niet door wrijving is blijven 'hangen' krijg je een veel beter effect dan met prestretch. Je haalt dan het maximale uit de bespanning.
Merk op dat de spansnelheid is ingesteld op V1, dat is de langzaamste stand.


De snaar afmeten en hoe beginnen
Je begint de lengtesnaren te spannen. Dit doe je vanuit het midden (onderkant of bovenkant) van het blad. Het startpunt ligt normaal bij het handvat. Wil je in één keer doorspannen met de breedtesnaren, dan moet je er voor zorgen dat je zo uitkomt dat je de breedtesnaren vanaf boven naar het handvat toe kunt spannen. Komt dit niet uit, dan kun je de lengtesnaren eerst afknopen en dan met de breedtesnaren beginnen.
Om in het midden bij het handvat te beginnen moet je van de totale lengte voor de lengtesnaren eerst de helft afmeten. Dit is normaal 3,5 meter. Markeer dat met een stift op de snaar.

afmeten snaar


En verder . . .
>>> Ga verder met het spannen van de lengtesnaren