BESPANNEN BREEDTESNAREN      
  Eerste breedtesnaar: beginnen
We hebben na het spannen van de lengtesnaren een knoop linksboven op het racketblad gemaakt voor de lengtesnaren. Rechtsboven op het racketblad zit de laatste lengtesnaar in een klem en steekt naar buiten. We gaan met deze snaar verder.
Het heeft de voorkeur om de breedtesnaren van boven naar beneden te spannen (dit is bij sommige rackets niet mogelijk als je één snaar gebruikt in plaats van een aparte lengte- en breedtesnaar). Dit houdt verband met de krachten die op het blad komen te staan. In het voorbeeld komen we met de lengtesnaren aan de bovenkant uit, en kunnen we dus boven verder. Kom je niet aan de bovenkant uit, dan moet je de snaar afknopen, afknippen en met de breedtesnaren verdergaan. Hoe je uitkomt met de lengtesnaren is afhankelijk van het aantal lengtesnaren.

breedtesnaar beginnen in eerste breedtesnaar tule
Voer de snaar door de tule voor de bovenste breedtesnaar. Zoals je in de foto kunt zien, is er ook hier weer een geleidelipje. Gebruik dit geleidelipje om te voorkomen dat je de tule links naast het geleidelipje blokkeert. Blokkeer je deze tule toch, dan kom je in problemen bij het spannen van de tweede breedtesnaar.


Eerste breedtesnaar: weven
Breedtesnaren doorvoeren is veel lastiger dan lengtesnaren doorvoeren. Dit komt omdat ze gewoven moeten worden. Het doorvoeren is dan lastiger omdat er meer weerstand bij het doortrekken van de snaar ontstaat. Trek de snaar voorzichtig door, anders kan de snaar beschadigd raken.

weven van de snaar
Het weven houdt in het voorbeeld in: onder de eerste lengtesnaar door, over de tweede heen, onder de derde door enzovoort. Merk op dat als je begint met de eerste er onder door, dat de laatste er dan altijd overheen gaat. Dit geeft een eerste controle op weeffouten. Ga met het oog echter nog even langs het resultaat.

geleide lipje houdt gat van tule vrij
Merk op dat het naar buiten voeren van de eerste breedtesnaar zonder problemen gaat omdat we eerder de lengtesnaren over de geleidelipjes hebben gelegd. Is dit echter niet goed genoeg gebeurd, dan zit het gat geblokkeerd. Je moet dan heel voorzichtig met een hulpmiddel, bijvoorbeeld een schroevendraaier met een groot vlak, de lengtesnaar wat opzij duwen. Wees heel voorzichtig en wordt vooral niet boos. Veel snaren overleven dit niet.


Spannen eerste breedtesnaar
Stel eerst de spankracht in voor de breedtesnaren. In de foto is FW is de spankracht voor de breedtesnaren (FL staat nog op 12,8 voor de knoop van de lengtesnaar). De gebruikte machine werkt met de bij FW aangegeven spankracht als het sterretje achter de waarde van FW staat.

bespanmachine instellen voor breedtesnaren
Span vervolgens de eerste breedtesnaar.

span en wachten
Geef de snaar (en ook alle volgende) 12 seconden om de 'permanente' rek (dat is rek die na uitrekken niet meer terugveert) kwijt te raken en voel voorzichtig met de hand of de wrijving wel geheel overwonnen is. Soms zul je de machine nog even verder voelen spannen wanneer je dit doet.

dwarsklem zetten
Zet vervolgens de klem. Je kunt nu goed zien waarom de klem 'tanden' heeft. Hierdoor kan de klem tussen de lengtesnaren doorkomen om de breedtesnaar vast te zetten. Houd, net als bij de lengtesnaren, ook bij de breedtesnaren de klem voor het aanspannen wat scheef naar de richting van waar de snaar vandaan komt. Hierdoor is er minder speling bij het vastzetten van de klem en is er minder spanningsverlies.


Spannen tweede breedtesnaar
Voer de snaar door de tule voor de tweede breedtesnaar.

snaar doorvoeren voor tweede breedtesnaar
Het doorvoeren lukt omdat we bij het spannen van de lengtesnaren de geleidelipjes gebruikt hebben (ook bij het afknopen).

weven tweede breedtesnaar
Weef de snaar naar de andere kant. Waar de snaar bij de eerste breedtesnaar over lengtesnaren is gegaan, moet hij er nu juist onderdoor, en vise versa. Voer de snaar naar buiten. Ook nu moet dit goed gaan omdat we bij het spannen van de lengtesnaren er voor gezorgd hebben dat het gat niet geblokkeerd is. Is dit per ongeluk wel het geval dan moeten we de snaar voorzichtig wat opzij houden om de breedtesnaar door te kunnen voeren.

spannen en klemmen tweede breedtesnaar
Span tenslotte de breedtesnaar en zet de klem.


Dwarstool bevestigen
Voor de derde en op twee of drie na volgende breedtesnaren gebruiken we in dit voorbeeld het dwarstool. In plaats van het gebruiken van het dwarstool, kun je uiteraard ook gewoon verder gaan, en met de hand weven. Dat is meer werk maar gaat net zo goed, behalve in het geval van de hier gebruikte natuurlijke darmsnaar. Het dwarstool maakt het mogelijk om deze kwetsbare snaren te spannen. Het voorkomt wrijving bij het doorvoeren en bij het spannen.
De onderdelen van het dwarstool zijn:

dwarstool van Stringway
We plaatsen het nylon middenstuk tussen de lengtesnaren. Let goed op dat dit symmetrisch gebeurt. Links en rechts moeten evenveel snaren overblijven.

nylondeel plaatsen
Bevestig vervolgens de onder- en bovenkant van het dwarstool. De eerste keer zal je dit heel lastig vinden. De trekstaaf moet tussen de middelste twee lengtesnaren door, in de onderkant van het dwarstool gestoken worden. Kijk vooraf goed hoe de trekstaaf langs de dwarspin in de onderkant kan, een kijk ook heel goed hoe de trekstaaf moet draaien om vast te haken aan de onderkant. Eenmaal vast, dan hoeft de trekstaaf niet meer los.

de metalen delen van de klem plaatsen
Het enige wat nog hoeft, is de trekstaaf al dan niet aanspannen. Pas op dat je daarbij de handel niet ronddraait. De handel kan de hele tijd in dezelfde richting blijven staan (op de foto's lijkt dit niet het geval, maar het enige verschil is dat de handel aangespannen staat of niet).

aanspannen klem
Het dwarstool kan naar links of naar rechts verzet worden. Hiermee kun je bepalen welke lengtesnaren omhoog of omlaag geduwd worden. Voor het omhoog en omlaag duwen, klem je met de handel het dwarstool aan. De snaren worden dan om en om omhoog of omlaag gedrukt. Voor het weven moet bij iedere volgende breedtesnaar het dwarstool verzet worden. Je moet immers wisselen van onderdoor naar bovenlangs doorvoeren, en omgekeerd. Op de foto staat het dwarstool naar links. Je kunt dit goed zien aan het uitsteken van het nylon deel aan de rechterkant.

naar juiste zijde zetten van de klem
Of het dwarstool naar links of naar rechts moet, is afhankelijk van of je bij de eerste dwarssnaar boven of beneden langs gegaan bent. Zet het dwarstool zo dat het dwarstool de snaar onderdoor laat gaan als de deze net bovenlangs is gegaan bij de lengtesnaar ervoorgaand, dan wel bovenlangs laat gaan als deze net onderlangs is gegaan bij de lengtesnaar ervoorafgaand. Controleer dus of het weven goed gaat.

tonen afwisselend hoog en laag van de lengtesnaren
Bij deze foto vanaf de achterkant is duidelijk te zien dat de lengtesnaren afwisselend omhoog of omlaag gedrukt worden. Ook zie je het nylon deel aan één kant wat uitsteken.


Dwarstool gebruiken
De breedtesnaar moet met de hand over/onder de eerste twee lengtesnaren. Daarna duw je de breedtesnaar door het dwarstool heen. Het weven in het dwarstool gaat vanzelf en zonder fouten.

snaar door dwarstool
Belangrijk is dat er bij het doorvoeren van de snaar geen wrijving plaatsvindt. Dit is heel belangrijk voor de hier gebruikte natuurlijke darmsnaar.

tule door van de breedtesnaar
Voer de snaar langs de laatste 2 lengtesnaren en dan verder door de tule naar buiten. Dit gaat nu zonder erge wrijving.

klem verzetten voordat gespannen wordt
De snaar is nu gewoven, maar we moeten de snaar nog aanspannen. Ook dit willen we wrijvingsloos doen. Maak hiervoor het dwarstool los, en zet het iets naar achteren, en klem het weer vast. De snaar loopt niet meer door het dwarstool, maar heeft nu geen wrijving meer. Hierdoor kan de snaar zonder wrijving worden aangespannen.

span en klem
Span vervolgens de snaar en zet de klem vast.

dwarstool naar andere kant
Verzet voor het spannen van de volgende breedtesnaar het dwarstool naar de andere kant, zodat de snaren die eerst omhoog werden geduwd nu omlaag worden geduwd en vise versa. Op de foto kun je dit goed zien aan het nylondeel. Dit steekt nu naar links uit.
Voer vervolgens de snaar door.

klemmen dwarstool
Ook nu weer het dwarstool los maken en iets naar achteren zetten voor het kunnen aanspannen zonder wrijving. Merk op dat het dwarstool hier rechts 3 snaren vrijlaat en links 4. Dit is het gevolg van het beginnen (bij de eerste breedtesnaar) met het onder de eerste lengtesnaar doorvoeren van de snaar. Was je ooit bij de eerste breedtesnaar in plaats van onderdoor bovenlangs begonnen dan zat nu het dwarstool naar de linkerkant in plaats van de rechterkant.

verder spannen
Hierna kun je verdergaan totdat je aan de onderkant van het blad komt. Bij de laatste twee of drie snaren wordt de ruimte te klein voor het dwarstool en moet je met de hand verder.


Laatste breedtesnaren moeten met de hand
De laatste drie breedtesnaren moeten, zoals gezegd, met de hand. Daar kan het dwarstool niet komen (tenzij je het tool omkeert, dan kun je nog een snaar verder).

dwarstool verwijderen
Maak het dwarstool los.

weven met de hand
Weef met de hand verder.

in tule komen waar een lengtesnaar de weg verspert
Ook hier geldt weer dat het belangrijk is dat bij het spannen van de lengtesnaren de lengtesnaren over de geleidelipjes heen zijn gespannen om het gat vrij te houden.

laatste breedtesnaar lastig door gebrek aan ruimte
De laatste breedtesnaar is lastig te weven. Pas op voor fouten.
En verder . . .
>>> Ga verder met het afknopen van de breedtesnaren