LENGTESNAREN BESPANNEN      
  Eerste snaar inzetten
Voer het begin van de 3,5 meter snaar, die bestemd is voor de linkerkant van het racketblad, van onderen door de eerste tule (een doorvoerbuisje waarvan er vele in het racket zitten om de snaren door heen te voeren) links van het midden in de vork van het racket (in het getoonde racket zitten 6 tules in de vork van het racket):

eerste snaar zetten
Voer de snaar vervolgens door de tule aan de bovenkant van het racket. Trek de 3,5 meter er door, zodanig dat bij de tule in de vork het punt van 3,5 meter zit.
Breng de klem aan op de manier zoals te zien is op de foto. De hendel van de klem moet naar buiten zitten. Doe je de handel aan de andere kant dan krijg je problemen bij het spannen van de eerstvolgende snaar. De klemmen zitten elkaar dan in de weg.
De eerste snaar zit er nu in, maar we spannen deze snaar nog niet.


Tweede snaar
Het andere uiteinde van de snaar hebben we nodig voor het doorvoeren van de tweede snaar (eerste van de rechterkant van het racketblad). Eerst moeten we daartoe de hele lengte van de snaar die nog niet door het blad is ingevoerd (dus 12 minus 3,5 is 8,5 meter) netjes uitrollen. De snaar mag niet gedraaid blijven zitten. Dit zou leiden tot problemen bij het doorvoeren.
Voer de snaar door de tule in de vork net rechts van het midden van het blad (zie foto). Voer de snaar door de tule recht erboven in de bovenkant van het blad. Houd bij het doorvoeren de nog door te voeren snaar wat op afstand van het racket met de ene hand, terwijl je met de andere hand de snaar doorvoert. Pas op voor door elkaar raken van de snaar. Gebeurt dit toch, blijf kalm en ontwar de snaar uiterst voorzichtig. Vooral natuurlijke darmsnaar, zoals hier gebruikt, kan zwaar beschadigd raken bij onzorgvuldig ontwarren. In darmsnaar mag je geen knik krijgen. Het is geen ramp als het toch een keer gebeurt, maar het levert wel een zwakke plek op in de bespanning.

tweede snaar zetten
Trek met de bespanmachine de snaar aan (dat is wat op de foto gebeurt). Breng boven aan het blad de klem aan en zet de snaar vast. Zet daartoe de klem zo dicht mogelijk tegen het blad en buig de klem wat in de richting van waar de snaar vandaan komt. Hierdoor ontstaat het minste verlies in het aangespannen staan van de snaar in de klem.


Derde snaar spannen
Voer de snaar van boven naar beneden door op de rechterkant van het blad (rechts gezien vanaf het handvat van bovenaf). De snaar moet naar de onderkant door de vork. De snaar moet vervolgens worden gespannen. Dit werkt verschillend bij de diverse apparaten. Het probleem is het handvat van het racket. Dit handvat zit in de weg bij het spannen. De machine die hier wordt gebruikt heeft de mogelijkheid het racketblad te kantelen. Het handvat komt dan omhoog, waardoor de snaar vrij komt te zitten bij het spannen.

derde snaar spannen
Span de snaar en breng de klem aan. Ook hier moet de hendel van de klem naar buitengedraaid staan. Dit is nodig, omdat de klem anders niet aangebracht kan worden in verband met ruimtegebrek. Zie ook de foto. Hierop is te zien dat de handels van de klemmen naar buiten staan.
Merk op dat we aan één kant al de tweede snaar hebben gespannen, terwijl er aan de andere kant nog geen snaar is gespannen. We gaan zelfs voordat we met de andere kant beginnen de derde snaar aan deze kant spannen. Veelal wordt links en rechts vanaf het begin om en om gespannen. In dit voorbeeld wachten hiermee tot we 'de vork uit zijn'. Bedenk zelf wat je wilt. Je kunt meteen om en om gaan werken. Dit heeft de voorkeur.
Overigens kun je na eerst twee snaren links en rechts gespannen te hebben, bij om en om spannen steeds twee keer aan dezelfde kant spannen. Dat komt omdat je eerst de andere kant inhaalt, en het daarna niet uitmaakt vanaf welke kant je verder spant. Dat kan dus gerust dezelfde kant zijn.


Vierde snaar spannen
We voeren de snaar weer van onderen naar boven en spannen de vierde snaar (de derde op de rechterkant). Vervolgens zetten we de klem. Hierna beginnen we aan de andere kant.

vierde snaar spannen

De eerste, de vijfde en volgende snaren spannen
De eerste snaar (eerste aan de linkerkant van het racketblad) was al doorgevoerd, maar nog niet gespannen. We spannen nu deze snaar. We gaan vervolgens aan de linkerkant van het blad doen wat we al eerder aan de rechterkant van het blad gedaan hebben. We gaan door totdat links vier snaren zijn gespannen.

verder gaan met spannen totdat de lengte snare klaar zijn
Daarna zullen we weer rechts twee snaren doen (rechts heeft er dan vijf en links vier), links weer twee (links heeft er dan zes en rechts vijf) enzovoort.

afwisselen van kant
We wisselen daarmee links en rechts zo af dat een kant hooguit één snaar meer heeft dan de andere kant.


Voorkom het afdekken van de gaten door het gebruiken van de 'geleidelipjes'
Op de vier 'hoeken' van het racket zijn er plaatsen waar de lengtesnaren gaten dreigen af te sluiten die voor de dwarssnaren nodig zijn.
We moeten dit in beeld hebben om goed te zien welke tules we voor de lengtesnaren moeten overslaan (omdat ze voor de breedtesnaren bedoeld zijn). Aan de stand van de tules is vaak goed te zien of het een gat voor een lengtesnaar of een gat voor een breedtesnaar betreft. Ben je hier onzeker over, dan kun je kijken bij een identiek racket dat bespannen is, of als je dat niet hebt, een foto maken van het te bespannen racket voordat je de oude snaren verwijdert.

geleidelipjes
Op de detailfoto is te zien dat er 'geleidelipjes' zitten waar een gat dreigt afgesloten te worden.

gat vrijhouden
Trek de snaar door en houd de snaar voorzichtig met een nagel tijdens het spannen aan één kant van de lipjes.

controle op afdekken
Controleer of het gat niet wordt afgedekt. Zit het niet goed, doe het dan opnieuw. Je kunt bij het dwarsspannen met tools wel een snaar opzij houden, maar niet zelden gaat daarbij de snaar stuk (zelfs bijna altijd als het een echte darmsnaar betreft).
Je hebt dit probleem op vier plaatsen op het racket: links- en rechtsboven, links- en rechtsonder.En verder . . .
Ga verder met het afknopen van de lengtesnaren