DE STICHTING LOOT      
  Licentie
De Stichting LOOT verleent de scholen die er voor in aanmerking komen een LOOT-licentie. Deze scholen mogen zich Topsport Talent Scholen noemen. De stichting LOOT is contact voor de ministeries OCW en VWS, het NOC*NSF, de Olympische netwerken, het platform Sport, Bewegen en Onderwijs, de sportbonden en de scholen.


Toekenning van de LOOT-status
In het LOOT-register staat welke leerlingen de LOOT-status hebben. De toekenning van de LOOT-status is gekoppeld aan de talentendatabase van NOC*NSF. Deze database wordt gevuld door de sportbonden. Wie een LOOT-status krijgt, wordt dus niet door de Stichting LOOT bepaald, maar door de betreffende sportbond. De sportbonden geven aan NOC*NSF door wie in aanmerking komt voor de LOOT-status. Voor tennis is dit de KNLTB. De KNLTB deelt de talenten in categorieŽn in: B voor belofte, NT voor nationaal talent, IT voor internationaal talent.


Peildatum toekennen van de LOOT-status
De Stichting LOOT heeft in samenspraak met het ministerie OCW besloten (eind 2010) dat de peildatum voor het vaststellen voortaan 1 oktober is. Het verdere schooljaar blijft de leerling de LOOT-status behouden.